AB

Av | januari 31, 2021

Vid en likvidation behöver aktieägare måste känna till förslaget en tid före årsstämman och sedan lägga fram det vid stämman. Själva beslutet måste meddela det svenska företagsregistreringskontoret att registrera sig och lägga fram ett likvidatorförslag på årsstämman. Likvidatorn måste vara minst 18 år gammal, får inte gå i konkurs, får inte ha ett kommersiellt föreläggande och får inte ha en förvaltare. Likvidatorn ersätter styrelsen, verkställande direktören och eventuella undertecknare, och fungerar som undertecknaren och har rätt att underteckna ett juridiskt bindande företagsnamn. Likvidatorn ansvarar för avvecklingen av aktiebolaget. Om det inte lämnas någon kuratorns rekommendation kommer Bolagsverket att utse en advokat för detta ändamål. Efter att likvidatorn lämnat slutrapporten vid bolagsstämman upplöstes bolaget.