Ord

Av | februari 21, 2017

Olika ord men i stort sätt samma betydelse råkar man ständigt ut för när det gäller företeelser inom data, internet eller vi skall kalla det för it. Colocation, serverhotell och virtualisering, egentligen på ett sätt tre ord för samma sak. Eller i alla fall för ett liknande fenomen inom it. En form av lagring av data på olika sätt. Datalagring externt och inte i sjölva företaget.